Nowa praca – umowa o pracę | kobietabezpieczna.pl

Nowa praca – umowa o pracę

Długie wieczory spędzone na przeglądaniu ogłoszeń o pracę, potem dni spędzone na roznoszeniu i wysyłaniu CV. Taki jest zazwyczaj początek. Później następuje wyczekiwanie. Najpierw na zaproszenie do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, potem (o ile w miarę dobrze nam poszło) na propozycję pracy. I kiedy w końcu otrzymamy ten upragniony telefon z magicznym „Zapraszamy Panią do grona naszych pracowników”, nasze szczęście sięga zenitu.

Niestety bardzo często ta ogromna radość jest przyczyną wielu naszych późniejszych kłopotów i rozczarowań. Natychmiast po telefonie biegniemy do naszego przyszłego chlebodawcy i wdzięczni za pracę godzimy się na wszystkie warunki. Podpisujemy każdy podsunięty nam dokument koncentrując się jedynie na wpisaniu swoich danych, daty i podpisie, potwierdzając jednocześnie, że „zapoznałam się z treścią dokumentu”. Ale czy rzeczywiście?

Zaczynając pracę trzeba znać swoje prawa, wiedzieć, czego można i należy się domagać. Czy rozumiemy znaczenie określeń: „umowa o dzieło”, „umowa o pracę”, „umowa na czas określony”, „umowa na czas nieokreślony”?

Na co należy zwrócić szczególną uwagę podejmując pracę?

1. Rodzaj umowy.

  • Pracodawca może zawrzeć z nami umowę cywilną, na przykład umowę zlecenie lub umowę o dzieło, które są mniej korzystne niż umowa o pracę. Osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnej nie jest w świetle art. 2 Kodeksu Pracy pracownikiem i nie mają do niej zastosowania przepisy KP. Nie będzie nam wówczas przysługiwał urlop wypoczynkowy, nie możemy korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, itp.
  • Pracodawca może zawrzeć z nami umowę o pracę na czas nieokreślony, na czas określony, na czas wykonywania określonej pracy oraz na czas zastępstwa pracownika. Każda z tych umów może być poprzedzona zawarciem umowy na okres próbny, która nie może trwać dłużej niż trzy miesiące. Najkorzystniejszą umową dla pracownika jest umowa na czas nieokreślony.

2. Forma umowy. Podejmując prace należy domagać się, aby umowa była zawarta w formie pisemnej przed lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy! W innym przypadku możemy przepracować tydzień albo i miesiąc po to tylko by dowiedzieć się, że nie przysługuje nam wynagrodzenie i nie jesteśmy już potrzebni.

3. Miejsce wykonywania pracy. Musi być ściśle określone w umowie to, gdzie będziemy wykonywać pracę. Jeśli terenem naszego działania jest Warszawa to wyjazd do Poznania jest delegacją. Pracodawca nie może wymagać od nas wykonywania codziennej pracy, poza terenem określonym w umowie.

4. Wysokość wynagrodzenia. Aktualnie najniższe wynagrodzenie w Polsce wynosi 849,00 zł brutto. Jest to minimum, które musimy otrzymać za wykonywaną pracę.

5. Wymiar czasu pracy. Należy ustalić i sprawdzić w umowie zapis dotyczący wymiaru czasu pracy. Czy pracujemy w pełnym wymiarze godzin, czy może na pól etatu, 1/4 etatu, etc.

6. Termin rozpoczęcia pracy. Nie musi być spójny z datą podpisania umowy o pracę, co możemy zrobić na przykład tydzień czy miesiąc wcześniej.

Cechy charakterystyczne dla umowy o pracę:
1. Osobisty charakter świadczenia pracy. Pracownik sam osobiście musi wykonywać pracę, której dotyczy dana umowa.

2. Obowiązek wypłacenia wynagrodzenia za pracę. Pracownik nie ma prawa zrzec się wynagrodzenia.

3. Podporządkowanie pracownika. Pracownik wykonuje swoje czynności pod nadzorem pracodawcy lub osoby do tego celu wyznaczonej.

4. Ryzyko podmiotu zatrudniającego. Podpisując umowę o pracę całe ryzyko związane z zatrudnieniem ponosi pracodawca.

Podpisując umowę pamiętajmy, iż o jej zawarciu zawsze decydują dwie strony. W związku z tym, podpisując dokument bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, co podpisujemy, godzimy się na taki, a nie inny rodzaj umowy. Ciesząc się z możliwości podjęcia nowej pracy, pamiętajmy, aby zadbać również i o to, by pracować na jak najkorzystniejszych dla siebie warunkach.

kk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>