Agresja | kobietabezpieczna.pl

Agresja

Agresja i przemoc występują w filmach, programach telewizyjnych, grach komputerowych, również tych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Nie tylko dorośli poddawani są wpływowi oddziaływania elementami agresji. Przedstawiciele wszystkich grup wiekowych spędzają znaczną część dnia, używając tych mediów. Badania nad wpływem agresji przedstawianej w środkach masowego przekazu, generalnie potwierdzają hipotezę o tym, że przemoc prezentowana w mediach sprzyja rozwojowi agresji. Przemoc w mediach oddziałuje na agresywne skłonności widzów, zwłaszcza wówczas, gdy ukazuje się ją w nich jako zapewniającą powodzenie, albo nieprowadzącą do kary lub też jako prawomocną i nie wywołującą bólu ani obrażeń u ofiary.

Zgodnie z teorią społecznego uczenia się, bardziej prawdopodobne jest wyzwolenie agresywnego zachowania przez agresję admirowanych bohaterów mediów. Stwierdzono indywidualne różnice w reakcji na agresję w mediach. Wydaje się ona oddziaływać szczególnie silnie na osoby ogonie agresywne i wrogie.

Istnieje realnie stwierdzony mechanizm wyjaśniający związek między przemocą w mediach a agresją. Mechanizmami są: stymulacja pobudzenia, aktywacja agresywnych myśli i uczuć, nabywanie nowych reakcji agresywnych, osłabianie zahamowań przed agresją, desensytyzacja na cierpienia ofiar, kształtowanie u widzów spostrzegania świata jako pełnego przemocy.

Nie bez wpływu na kształtowania wzorca przemocy, jest szczególny jej element przemoc w rodzinie. Ponieważ przemoc w rodzinie, jest chroniona przed zewnętrzną dociekliwością  przez rozpowszechnione przekonania o potrzebie uszanowania prywatności rodziny, szczególnym problemem w ustaleniu skali tego zjawiska, okazuje się niedoszacowanie. Jednak dostępne źródła (raporty oficjalne, dane sondażowe i badania kliniczne) przedstawiają wysokie stopy powszechności dla każdej formy krzywdzenia członków rodziny. Kobiety i dzieci nigdzie nie są tak bardzo narażone na krzywdzenie i przemoc jak we własnym domu.

Barbara Krahe jest autorką książki zatytułowanej „Agresja”. Przedstawia zagadnienia agresji w sposób kompleksowy, wielostronny i wyczerpujący, na poziomie zarówno jednostkowym, jak grupowym i społecznym.
Z pewnością pozycja ta będzie interesującą lekturą dla studentów, badaczy psychologii, socjologii, prawa i dziennikarstwa. Na pewno okaże się również niezwykle użyteczna dla praktyków: policjantów, psychoterapeutów i pracowników socjalnych, którzy na co dzień spotykają się z przemocą domową agresją seksualną, agresją wśród dzieci i młodzieży.

Książka ukazała się nakładem Gdańskiego Wydawnictwa Psychologicznego – GWP.
Tytuł: Agresja
Tytuł oryginału: The Social Psychology of Aggression,
Autor : Barbara Krahė
Gdańsk 2006

Na podstawie książki i materiałów GWP

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>