Wenusjanki i Marsjanie w pracy | kobietabezpieczna.pl

Wenusjanki i Marsjanie w pracy

O tym, że mężczyźni różnią się od kobiet wiedzą wszyscy. I bynajmniej nie chodzi tu tylko o cechy zewnętrzne. Najistotniejsze różnice tkwią w mózgach obu płci. Stąd błędne jest twierdzenie, że ich zachowania, uzdolnienia czy skłonności są jednakowe. Nie jesteśmy ani gorsze ani lepsze od panów-jesteśmy inne. Odmienna budowa mózgu powoduje, że kobiety są lepsze w innych dziedzinach niż mężczyźni. Różnica tkwi głównie w sposobie myślenia, skalach wartości i strategiach życiowych. Cechy osobowości można zestawić w przeciwieństwa, które powodują, że kobiety określa się mianem Wenusjanek, zaś mężczyźni uchodzą za Marsjan. Tworzą one pary przeciwstawnych cech charakterologicznych:

  • złość-łagodność
  • agresywność-kompromisowość
  • uspołecznienie-indywidualizm
  • posłuszeństwo-stawianie na swoim

Kobiety są bardziej wrażliwe niż mężczyźni. Silniej reagują na dotyk, zapach i dźwięk. Widzą więcej i zapamiętują szczegóły. Płeć piękna lepiej rozwiązuje i odbiera język ciała. Stąd wynika nasza (kobieca) lepsza pamięć do twarzy i charakterów, zrozumienie innych nawet, jeśli oni tego nie komunikują. Kobiety w imię zasady: „nie ważne, co się dzieje, ważne żeby się uśmiechać”, częściej się uśmiechają (nawet, jeśli są nieszczęśliwe) i są miłe nawet dla ludzi, których nie darzą sympatią. Tymczasem Marsjanin (tzn. facet) czuje i słyszy znacznie mniej. Na sprawy patrzy w sposób bardziej poszufladkowany. Widzi różne aspekty, a nie całość. Ignoruje czynniki rozpraszające. Świat według niego składa się z przedmiotów. Dostrzega ich istotę, działanie i przestrzeń, która zajmują. Ta przestrzenna wyobraźnia powoduje, że głównie wśród panów spotykamy takie zawody jak: konstruktor, projektant czy architekt. Taka, nie inna budowa mózgu powoduje, że mężczyzna podchodzi do problemów w sposób bardziej pragmatyczny i egocentryczny. Interesuje go władza i dominacja. Dla odmiany mieszkankę Wenus bardziej obchodzi współudział, oddziaływanie czy uzupełnianie jakiegoś systemu. Kobieta lepiej analizuje i racjonalizuje.

Jakie konsekwencje mają różnice płci mózgu w życiu zawodowym? 
Kobiety podejmują pracę dającą im satysfakcję (społeczną i osobistą). Mężczyzn interesuje głównie sfera władzy. Podczas, gdy kobiety w pracy zawodowej stawiają na związki z innymi, mężczyzn interesuje współzawodnictwo i sukces. Cechuje ich: silna motywacja, podejmowanie ryzyka, koncentracja na jednym celu, obsesja wygrywania i ciągłe porównywanie osiągnięć. Dla kobiet dużo bardziej znaczący jest charakter pracy niż odnoszenie sukcesów. Cenią sobie pracę w niepełnym wymiarze godzin i nienormowany jej czas. Zapatrywania mężczyzn na pracę są odwrotne. Dla nich sukces, pieniądz i ambicje to jedno, gdyż pieniądz jest miernikiem ich sukcesu. Kobieta nie musi dominować by być zadowoloną z pracy, zaś mężczyzna przeciwnie.

Domeną kobiet jest estetyka, religia i to, co społeczne. Świat mężczyzn jest teoretyczny, ekonomiczny (interesują ich rzeczy praktyczne i użyteczne) i polityczny (władza i wpływ na ludzi). Na podstawie cech specyficznych dla każdej płci można określić stanowiska najlepsze dla kobiet i mężczyzn. Kierując się tym kryterium kobiety są najlepszymi kadrowcami. Są też świetnymi organizatorami w pracy wymagającej uwagi dla szczegółu i dobrej pamięci. Te organizatorskie zdolności powodują, że panie najczęściej zdobywają posady asystentek, księgowych i specjalistek od marketingu. Znacznie gorzej jest z podejmowaniem decyzji. Kobiety wchłaniają więcej informacji i biorą pod uwagę mnóstwo czynników zewnętrznych. Umysł wrażliwszy na moralne aspekty, mający większą łatwość łączenia różnych czynników sprawia, że podjęcie decyzji jest dla kobiety bardziej skomplikowane, niż dla mężczyzny, który odwołuje się głównie do metod dedukcyjnych i obliczeniowych. Dlatego wiele decyzji podejmowanych przez kobiety, mężczyznom wydaje się nieracjonalne, z powodu dużego przyswajania przez nie danych emocjonalnych i faktograficznych. Panie próbują rozwiązać problem w całej jego złożoności, w przeciwieństwie do mężczyzn, którzy atakują określone punkty. Panowie dostarczają więc rozwiązań, a panie lepiej rozumieją problem. Marsjanin uważa, że praca to rodzaj gry. Tolerują tych, których nie lubią, jeśli są dla nich użyteczni w drodze na szczyt kariery. Wenusjanka darzy sympatią i kredytem zaufania ludzi, z którymi lubi współpracować i nie stawia murów między stanowiskami.

Niestety różnice płci w pracy tłumi się, wykorzystuje się w zły sposób lub ignoruje się. Tradycyjnie to mężczyźni zawierają transakcje, często przy użyciu naturalnej dla nich predyspozycji do rywalizacji. Gdy tymczasem kobieca intuicja mogłaby znacznie wspomóc negocjacje między przeciwnymi stronami. Spostrzegają one niuanse związane z zachowaniem czy tonem głosu drugiej strony. Ciągle jednak istnieją stereotypy dotyczące stylów kierowania realizowanych przez poszczególne płcie. O kobietach sądzi się, że bardziej dbają o emocje współpracowników i są lepsze od mężczyzn w sferze stosunków międzyludzkich. Drugą płeć charakteryzuje machiawelizm i chęć kontroli oraz niedostrzeganie potrzeb pracowników. Psychologowie społeczni przeprowadzili badania na temat tych stereotypów, które ukazały, że potwierdzają się one jedynie w niektórych aspektach. Zgodnie ze stereotypem kobiety kierują się bardziej demokratycznie i są ukierunkowane na stosunki międzyludzkie, które umożliwiają im podejmowanie decyzji. Nie potwierdził się stereotyp, że kobiety gorzej przyswajają sobie styl przywództwa skierowany na zadanie, a mężczyźni na stosunki międzyludzkie. Obie płcie w razie potrzeby mogą być szkolone w zakresie kierownictwa skierowanego na cel lub na ludzi. Ich efektywność będzie taka sama. Zauważono dyskryminację płciową, jeśli chodzi o styl przywództwa. Kobiety-szefowe, jeśli preferują typowo męski styl kierowania (autokratyczny) oceniane są (zwłaszcza przez mężczyzn) jako mniej pożądane niż mężczyźni, którzy przyjęli ten sam styl.

W wielu firmach brakuje pierwiastka kobiecego, który być może spowodowałby świeże i niestandardowe spojrzenie na problemy w pracy. By pokonać konkurencję trzeba fantazji, wyobraźni i nietypowych rozwiązań. W tej dziedzinie kobiety mają duże pole do popisu. Kobiecy styl kierowania jest wyzwaniem w nowym wieku, ale jak na razie jedynie nieliczne firmy doceniły kobiece atuty w prowadzeniu interesów i z pewnością nie zawiodą się. Miejmy nadzieję, że porozumienie między Wenusjankami a Marsjanami da pozytywne efekty widoczne w całym wszechświecie zwanym pracą w firmie.

veroniqe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>